Działania edukacyjne w Przedszkolu nr 45

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt” gościliśmy w Przedszkolu nr 45 w Lublinie.

Podczas działań edukacyjnych, których celem jest kształtowanie świadomości z zakresu odpowiedzialności za posiadane zwierzęta oraz promowanie adopcji zwierząt, najmłodsi zgłębiali wiedzę na temat sprawowania nad nimi prawidłowej opieki. Zabawom dydaktycznym towarzyszyła kotka Łatka, co umożliwiło dzieciom nabycie doświadczeń w bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem. Przedszkola uczestniczące w w/w działaniach włączają się również, we współpracy z nami w promowanie właściwego stosunku do zwierząt na swoich stronach internetowych. Razem możemy więcej!

Projekt jest realizowany dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego 2018 Miasta Lublin.

edukacja-bz01