Podziękowania dla Bursy Szkolnej nr 6 Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie

Nasi podopieczni doznali ze strony ludzi wielu krzywd. Wolontariusze Fundacji z pełnym zaangażowaniem pomagają im pokonać wszelkie trudności, jakie z winy nieodpowiedzialnych opiekunów ich spotkały. W walce o dobro krzywdzonych zwierząt, dzięki Państwa pomocy wciąż nie tracimy nadziei, że damy radę odmienić ich los. Tym razem wsparli nas Uczniowie

z Bursy Szkolnej nr 6 Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, poznając nasze działania i przekazując na zapewnienie schronienia, opieki medycznej i pożywienia ratowanym przez nas zwierzętom kwotę 105 zł. Serdecznie dziękujemy Nauczycielom za prowadzenie zajęć edukacyjnych kształtujących właściwe postawy wobec zwierząt oraz Uczniom i Rodzicom za życzliwość i deklarację dalszej pomocy w nowym roku szkolnym.

podziękowanie