Podziękowania dla Gimnazjum nr 17 w Lublinie

Składamy gorące podziękowania Społeczności Gimnazjum nr 17 w Lublinie za udział w Akcji Wesprzyj Złotówką Zwierzoprzyjaciela. Jest na bardzo miło, że wśród Waszych różnorodnych działań na rzecz zwierząt, wsparliście również naszych podopiecznych, przekazując kwotę 92 zł 04 gr na ich leczenie i utrzymanie. Dziękujemy także za deklarację udziału w Akcji w przyszłym roku szkolnym.

zwierzoprzyjaciel