Podziękowania dla Przedszkola Bursztynek

Niepubliczne Przedszkole Językowe Bursztynek w Lublinie wzięło udział w Akcji Wesprzyj Złotówką Zwierzoprzyjaciela. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ukazujących sposoby reagowania w przypadku zetknięcia się z pokrzywdzonymi zwierzętami, poznając prawdziwe historie naszych podopiecznych. Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom za wkład pracy w kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec zwierząt oraz za przekazanie kwoty 64 zł na zapewnienie im pomocy medycznej, schronienia i pożywienia.

bursztynek