Podziękowania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu włączyli się do AKCJI WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA. Dzięki zaangażowaniu Wychowawców poznali zasady właściwej opieki nad zwierzętami, zapoznali się z problematyką pomocy zwierzętom krzywdzonym, wysłuchali opowiadań przygotowanych przez Wychowawców, pomagali w przygotowaniu gazetek tematycznych, dzięki czemu został stworzony kącik adopcyjny. Zebrane fundusze w kwocie 41 zł przekazali na leczenie i utrzymanie naszych podopiecznych. Serdecznie dziękujemy!

zwierzoprzyjaciel