Podziękowania dla Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych

Zespół Szkół Transportowo–Komunikacyjnych w Lublinie wziął udział w organizowanej przez nas Akcji Wesprzyj Złotówką Zwierzoprzyjaciela. Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom za promowanie wśród Społeczności szkolnej właściwego stosunku do zwierząt oraz za przekazanie kwoty 162 zł 10 gr na zapewnienie pomocy medycznej, schronienia i pożywienia dla zwierząt będących pod naszą opieką.

zwierzoprzyjaciel