Duzi – Małym, czyli lokalna społeczność walczy o prawa zwierząt

Drodzy, Fundacja EX LEGE bierze udział w Programie „TESCO – Decydujesz, pomagamy.”

Projekt Fundacji pod hasłem

„DUZI – MAŁYM, CZYLI LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ WALCZY O PRAWA ZWIERZĄT”

Podczas oceny formalnej i merytorycznej został uznany za jeden z trzech najlepszych w naszym makroregionie.

Od Państwa zależy, w jakim stopniu zostanie zrealizowany.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY POPRZEĆ NASZ PROJEKT?

Wystarczy udać się na zakupy do Sklepu TESCO przy ul. Orkana 4 w Lublinie, pobrać w kasie żeton do głosownia i wrzucić go do urny oznaczonej kolorem zielonym ❗z umieszczoną nazwą Projektu „DUZI – MAŁYM, CZYLI LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ WALCZY O PRAWA ZWIERZĄT” 🙂

Głosowanie trwa od 7 maja do 4 czerwca 2018 r. w godzinach pracy Sklepu TESCO.

W przypadku zajęcia w głosowaniu I miejsca, Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE otrzyma grant w kwocie 5 tys. zł. na realizację zaplanowanych działań

Oddając głos, mają Państwo realny wpływ na pomoc krzywdzonym zwierzętom oraz przygotowanie ich do godnego życia i doprowadzenie do ukarania sprawców ich cierpienia.

Szczegóły tutaj: https://tesco.pl/pomagamy/

duzi małym