RUSZYŁO GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI W LUBLINIE!

GŁOSUJEMY na projekt O – 61 ZWIERZOKRACJA – nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!

STOP CIERPIENIU ZWIERZĄT!
TAK ! DLA KASTRACJI I EDUKACJI

Mieszkańcy Lublina, razem pokażmy jak ważne są dla nas zwierzęta.
Głosować można na dwa sposoby:

1. W formie elektronicznej – aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę lublin.eu/budzetobywatelski i oddać swój głos. System poprosi wtedy o podanie imienia i nazwiska oraz 4 ostatnich cyfr numeru pesel. Aby potwierdzić głos, należy wprowadzić numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, na który przyjdzie wygenerowane hasło. Na jeden numer telefonu lub adres e-mail może zagłosować maksymalnie 5 osób;

2. W formie papierowej – aby zagłosować w wersji tradycyjnej, należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie. Formularze zebrane od innych osób nie będą przyjmowane. Dla wygody, punkty do głosowania zlokalizowane będą w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Na projekty VIII edycji Budżetu Obywatelskiego głosować może każda osoba, która jest na stale zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty BO. Aby to zrobić wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym z punktów do głosowania. Każda osoba ma do dyspozycji 4 głosy: 2 na projekty dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa losu zwierząt, propagowanie prawidłowych form współistnienia ludzi i zwierząt na terenie Miasta Lublin. Projekt będzie realizowany z aktywnym udziałem osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Projekt przewiduje: kastracje psów i kotów właścicielskich, a w przypadku kotów wolno żyjących kastracje wraz z odpchleniem, odrobaczeniem oraz znakowanie psów mikroczipami i adresatkami. Drugim głównym aspektem projektu jest edukacja pro-zwierzęca w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych podczas szkoleń z posłuszeństwa psów, pierwszej pomocy zwierzętom, kampanii za pośrednictwem środków masowego przekazu i happeningów z udziałem ekspertów w dziedzinie humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt z poszanowaniem ich praw, skierowanych do odbiorców w każdym wieku. Prawa zwierząt, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt we wzajemnych interakcjach to główne wyznaczniki szczegółowych działań zaplanowanych w projekcie.

GŁOSUJ JUŻ TERAZ – nie odkładaj głosowania na ostatni moment.

 

bo2021