Twój głos ma znaczenie!

Zwierzaki i my – edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Numer identyfikacyjny projektu: O – 39

Opis skrócony:
Projekt „ZWIERZAKI I MY – edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt ” ma na celu poprawę losu zwierząt na terenie Miasta Lublin oraz edukację społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży z zakresu dobrostanu zwierząt, umiejętności reagowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych, związanych z ich cierpieniem lub agresją oraz propagowanie wiedzy na temat prawnej ochrony zwierząt.

Celem realizacji projektu jest również ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sfinansowanie sterylizacji psów oraz kotów posiadających właścicieli, oznakowanie psów oraz zakup woreczków na psie odchody.

Akcja sterylizacji dotyczy zwierząt, które osiągnęły dojrzałość płciową oraz kwalifikują się do wykonania znieczulenia ogólnego, co zweryfikują wykonane przed zabiegiem podstawowe badania tj. badanie kliniczne, morfologia oraz biochemia krwi.

Link do głosowania: O -39
https://obywatelski.lublin.eu/logowanie_do_glosowania

Opis rozszerzony:
Na co dzień borykamy się z różnymi problemami dotyczącymi zwierząt. Niemal w każdym domu mieszka pupil, jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak należycie otoczyć go opieką z korzyścią dla niego i otaczającego go środowiska. Wielu z nas wciąż nie wie, jak reagować w niecodziennej sytuacji np. podczas zastania zwierzęcia w nieodpowiednich warunkach bytowania, będącego obiektem znęcania się, bądź w przypadku znalezienia zagubionego lub rannego stworzenia. Nadal zbyt często zdarza się, że nie zdajemy sobie sprawy z konieczności ograniczania populacji zwierząt. Być może nieświadomie narażamy nasze psy i koty na zaginięcie, nie dbając o prawidłowe ich zabezpieczenie. Często również uprzykrzamy życie sąsiadom nie sprzątając po psach, jednocześnie narażając się na wiele nieprzyjemności, ale i problemów zdrowotnych.

Nie wszyscy potrafimy reagować w sytuacjach kryzysowych, których niespodziewanie stajemy się świadkami – jednym z elementów działań edukacyjnych będzie przekazanie wiedzy na temat procedur obowiązujących w takich sytuacjach. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo ludzi i zwierząt oraz ograniczy liczbę zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Lublin.

KAMPANIA EDUKACYJNA
Całoroczna kampania edukacyjna, w tym przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach, ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Miasta Lublin na temat dobrostanu zwierząt, poszanowania ich praw oraz przekazanie informacji na temat prawidłowego postępowania w nagłych sytuacjach takich jak:
napotkanie rannego zwierzęcia
napotkanie bezdomnego zwierzęcia domowego
zdarzenie komunikacyjne z udziałem zwierzęcia
bycie świadkiem okrucieństwa wobec zwierzęcia
napotkanie zwierzęcia dzikiego stwarzającego realne zagrożenie

Projekt przewiduje również organizację szkoleń dla osób dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy psom/kotom w razie nagłych zdarzeń.

Projekt uwzględnia także akcję edukacyjno-informacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom Miasta Lublin, jakie korzyści dla zdrowia zwierząt niesie zabieg sterylizacji i kastracji oraz w jaki sposób projekt przekłada się na ograniczenie bezdomności i cierpień zwierząt, a także ograniczanie wydatkowania środków publicznych na utrzymanie schronisk.

AKCJA STERYLIZACJA
Projekt ma na celu realizację darmowych sterylizacji psów i kotów właścicielskich dla mieszkańców Miasta Lublin.

Akcja sterylizacji obejmuje:
– wizytę kwalifikującą tj. badanie kliniczne wraz z podstawowymi badaniami krwi – morfologia i biochemia;
– wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji;
– zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy;
– zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki);
– wizytę kontrolną obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

ZGUBIŁEM SIĘ!
Akcja „Zgubiłem się!” ma na celu znakowanie zwierząt zarówno w postaci mikroczipów, jak i w formie adresówek. Znakowanie zwierząt pozwoli zagubionym pupilom znacznie szybciej wrócić do właścicieli. Wszczepienie mikroczipa wiąże się ściśle z rejestracją danych zwierzęcia i jego właściciela w bazie.

Niestety, możliwość odczytania mikroczipów posiadają nieliczne osoby np. lekarze weterynarii czy też pracownicy schroniska, dlatego też, obok czipowania, najskuteczniejszą formą znakowania psów są adresówki. Przekazanie adresówek właścicielom psów spowoduje, że każdy, kto napotka zagubione zwierzę, będzie mógł natychmiast skontaktować się z jego opiekunem. Warto tutaj również wskazać, iż dzięki adresówkom i mikroczipom znacznie spadną koszty odławiania zwierząt, umieszczania i przetrzymywania ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.

KUPA PROBLEMÓW!
Kolejnym elementem niezwykle istotnym dla całej społeczności Miasta Lublin, będzie rozbudzenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń, jakie pozostawiają po sobie zwierzęta, zwłaszcza na terenach ogólnodostępnych dla wszystkich, w tym również dzieci, najbardziej narażonych na wynikające z tego faktu choroby.
Projekt zakłada przeprowadzenie Kampanii społecznej „KUPA PROBLEMÓW!”, w ramach realizacji którego mieszkańcy Lublina posiadający psy otrzymają jednorazowe woreczki oraz ulotki informujące o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczania otoczenia zwierzęcymi odchodami i nie sprzątania ich przez właścicieli czworonogów. Kampania uświadomi istotę problemu oraz zachęci Lublinian do rutynowego sprzątania po swoich pupilach.

Link do głosowania: O – 39
https://obywatelski.lublin.eu/logowanie_do_glosowania

plakato-39