Przegląd Plastyczny „WAŻNA ZASADA JEST TAKA, DBAJ O DOBRY STAN ZWIERZAKA”

🐹🐶🐈🦝🦔🐿🐾🐹🐶🐈🦝🦔🐿🐾
Prezentujemy Państwu dzieła wykonane przez dzieci i młodzież z terenu Miasta Lublin. Uczestnicy Przeglądu wspólnie z nami poprzez swoje prace plastyczne dążą do zwiększenia świadomości społeczności Miasta Lublin w kwestiach poszanowania praw zwierząt i odpowiedzialności za posiadane zwierzęta oraz promują właściwy stosunek człowieka do zwierząt.

Organizatorem Przeglądu Plastycznego „WAŻNA ZASADA JEST TAKA, DBAJ O DOBRY STAN ZWIERZAKA” jest Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE.

Projekt realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin pt. ZWIERZAKI I MY.