ZWIERZAKI I MY w lubelskich szkołach i przedszkolach online

W ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Lublin wiele spotkań edukacyjnych z
przedszkolakami i uczniami szkół lubelskich odbyło się online. W dniach: 18, 23, 24, 25, 30, listopada;
1, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16 grudnia z tej formy spotkań z nami i naszymi podopiecznymi skorzystały
następujące placówki z terenu Miasta Lublin: Przedszkole nr 86, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła
Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda , Niepubliczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SKALA.
Dzięki tej formie edukacji uczestnicy spotkań poznali wiele zagadnień wpływających na kształtowanie
się ich właściwego stosunku do zwierząt.

Zajęcia edukacyjne zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach projektu z Budżetu
Obywatelskiego 2020 Miasta Lublin “ZWIERZAKI I MY”.