Edukacja

edukacja

Prowadzimy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in z zakresu:

– propagowania prawidłowego stosunku do zwierząt,
– ­reagowania w sytuacjach zagrożenia ­ ataku zwierzęcia,
– ­znajomości przepisów dotyczących ochrony zwierząt,
– ­postępowania w sytuacji znalezienia bezdomnego/rannego zwierzęcia,
– ­świadomego dokarmiania zwierząt w okresie zimy,
– wolontariatu w naszej fundacji.

edukacja

Zapraszamy także do współpracy placówki oświatowe. W zamian za zbiórki rzeczowe lub pieniężne, stanowiące darowizny na rzecz celów statutowych Fundacji, oferujemy atrakcyjne cykle prelekcyjne dla szkół dotyczące problematyki związanej z ochroną zwierząt, prowadzone przez doświadczonych wolontariuszy.

* * *

W ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Lublin gościliśmy u przedszkolaków uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

Dzieci poznały szereg przykładów zdarzeń zaczerpniętych z działań prowadzonych przez Fundację EX LEGE z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych umożliwiających wielozmysłowe poznanie świata. W praktycznym nabywaniu umiejętności i wiedzy dzielnie wspierała dzieci uratowana przez nas klika lat temu kotka Mela.

Dziękujemy za zaangażowanie wychowawców w kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec zwierząt i wsparcie w przekazaniu treści za pomocą języka migowego.

Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego 2019 Miasta Lublin “Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto”.

ed1

* * *

W ramach współpracy Fundacji z Zespołem Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, ponownie gościliśmy na Oddziałach Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, przy ul. Abramowickiej 2.

Tym razem towarzyszyła nam kotka o imieniu Ruda. Obecność zwierzęcia podczas zajęć, jak zawsze pozwoliła na obserwację i analizę jego zachowania oraz była okazją do bezpośredniego kontaktu z Rudą.

Cieszymy się, że w ramach współpracy Fundacji z Zespołem Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, możemy przekazać cenną wiedzę na temat poszanowania praw zwierząt szerokiej grupie młodych odbiorców.

Uczestnicy spotkania zdobyli wiele informacji, które ułatwią im podejmowanie świadomych decyzji w różnych sytuacjach, m.in. związanych z odpowiedzialnością wynikającą z posiadania własnego zwierzęcia oraz dotyczącą łamania praw zwierząt. Niebawem odbędzie się następne spotkanie.

ruda i dzieci

* * *

Uczniowie Oddziału Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, mieszczących się przy ul. Abramowickiej 2 uczestniczyli w kolejnych zajęciach o tematyce prozwierzęcej.

Pacjentów odwiedzili nasi wolontariusze, którym towarzyszyła kotka Łatka, niegdyś porzucona, uratowana kilka lat temu, wiodąca dziś szczęśliwe życie w domu stałym. Uczestnicy spotkania poznali jej historię oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych, mających na celu uświadomienie, jak należy się przygotować na przyjęcie do własnego domu kota i jaka odpowiedzialność za posiadane zwierzę ciąży na właścicielu.

Obecność zwierzęcia podczas zajęć, jak zawsze pozwoliła na obserwację i analizę jego zachowania oraz była okazją do bezpośredniego kontaktu z Łatką. Niedługo odbędzie się nasze następne spotkanie, dla części kolejne, zaś dla nowych pacjentów pierwsze.

Cieszymy się, że w ramach współpracy Fundacji z Zespołem Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, możemy przekazać cenną wiedzę na temat poszanowania praw zwierząt szerokiej grupie młodych odbiorców.