Sprawozdania

za 2022 r.
Bilans 2022
Informacja dodatkowa 2022
Rachunki zysków i strat 2022
Sprawozdanie merytoryczne 2022
Wprowadzenie do sprawozdania 2022

za 2021 r.
Bilans 2021
Informacja dodatkowa 2021
Rachunki zysków i strat 2021
Sprawozdanie merytoryczne 2021
Wprowadzenie do sprawozdania 2021

za 2020 r.
Bilans 2020
Informacja dodatkowa 2020
Rachunki zysków i strat 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020
Wprowadzenie do sprawozdania 2020

za 2019 r.
Bilans 2019
Informacja dodatkowa 2019
Rachunki zysków i strat 2019
Sprawozdanie merytoryczne 2019
Wprowadzenie do sprawozdania 2019

za 2018 r.
Bilans 2018
Informacja dodatkowa 2018
Rachunki zysków i strat 2018
Sprawozdanie merytoryczne 2018
Wprowadzenie do sprawozdania 2018

za 2017 r.
Bilans 2017
Informacja dodatkowa 2017
Rachunki zysków i strat 2017
Sprawozdanie merytoryczne 2017
Wprowadzenie do sprawozdania 2017

za 2016 r.
Sprawozdanie merytoryczne 2016

za 2015 r.
Sprawozdanie merytoryczne 2015