Przekaż naszym podopiecznym swój 1.5%

Wystarczy tak niewiele, aby odmienić  życie potrzebujących zwierząt. Razem sprawimy, że przestaną się bać!

Wpisz KRS 0000588055 w rozliczeniu deklaracji podatkowej za 2022 rok i podziel się z nami Twoim 1.5%. Dziękujemy.

Rozlicz się ON-LINE:  Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1.5% podatku

Dlaczego nam? Niesiemy realną pomoc, walczymy o prawa krzywdzonych zwierząt, leczymy je, prowadzimy adopcje, edukujemy społeczeństwo.

SPÓJRZCIE, jak nasi podopieczni zmieniają się dzięki Waszemu wsparciu.

Jak przekazać 1.5% podatku?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1.5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS 0000588055
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1.5%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

tabelka


Na co Twój 1.5%?

Uzyskane z wpłat 1.5% podatku środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE, w tym:

 1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii.
 2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania ich praw.
 3. Przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
 4. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami.
 5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym.
 6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.
 7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
 8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt.
 9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt.
 10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
 11. Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt.
 12. Propagowanie edukacji ekologicznej.
 13. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich.
 14. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych.

Większość zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę wymaga interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Nasi podopieczni często potrzebują długiego i kosztownego leczenia. Wielu z nich musimy pomóc od nowa zaufać ludziom przez których niejednokrotnie zostali skrzywdzeni, dlatego każde zwierzę, które do nas trafia jest traktowane w sposób indywidualny i z należytą mu troską.