STOP YULIN!!!

Nasi wolontariusze popierają działania, które mają na celu zakończenie okrutnego procederu jakim jest rzeź psów i kotów w Chinach.
STOP YULIN!!!

stop yulin