Wyrok za znęcanie i uśmiercenie zwierząt

Nasza interwencja miała miejsce w styczniu 2021 r. w Woli Skomrowskiej, gm. Firlej w wyniku której Grzegorz Cz. został skazany za

  • znęcanie nad psem, suczką oraz 2 szczeniętami w wieku ok. 4 dni w ten sposób, że nie zapewnił im opieki weterynaryjnej, utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego niechlujstwa, bez odpowiedniego pokarmu i wody, na zbyt krótkim łańcuchu, nie zapewnił suce niezbędnych warunków do porodu młodych, w wyniku czego szczenięta niezdolne do samodzielnej egzystencji znajdowały się poza schronieniem i były narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych w zimie;
  • za uśmiercenie i zakopanie 3 szczeniąt w wieku ok. 4 dni

Za co Sąd skazał go na:

  • karę łączną 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społ. w wymiarze 30 godzin miesięcznie
  • nawiązkę w kwocie 2000 zł.
  • kwotę 1678,36 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia zwierząt
  • zakaz posiadania zwierząt domowych na 5 lat
  • podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Firlej i Fundacji EX LEGE na okres 3 miesięcy
  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Fundacja EX LEGE pełniła rolę oskarżyciela posiłkowego. W sądzie reprezentowała nas adw. Aleksandra Kursa.