Walczymy o sprawiedliwość dla Atosa

❗❗ Walczymy o sprawiedliwość dla Atosa, którego nasza wolontariuszka znalazła w niedzielę pod kościołem, w którym trwała właśnie msza.

📌 Sprawa toczy się od 2018 roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Fundacja EX LEGE.

🥺 Niedzielne przedpołudnie, upalny dzień… Wielu Polaków modli się na mszy świętej, wśród kościołów przechodzą tłumy ludzi. Obok jednego z nich w jednej z podlubelskich wsi leży pies, nie podnosi się, oddycha z trudem, miejscami przerzedzona skołtuniona i zalepiona brudem sierść odkrywa zaczerwienienia na brzuchu i wewnętrznych powierzchniach ud, wśród niej kłębią się liczne pasożyty. Pies jest słaby, osowiały. W kościele msza. Kilkadziesiąt osób, może więcej mijało to stworzenie wchodząc do kościoła. Nikt nie zareagował. Kilkunastoletnia dziewczyna, przejazdem przebywająca w tej miejscowości, uczestniczy wraz z rodziną w mszy, nie może jednak skupić myśli podczas nabożeństwa…

Atos 💔 jest osowiały, osłabiony, odwodniony, nie wstający. Jego sierść miejscami przerzedzona, matowa, z kołtunami z wplątanymi fragmentami roślin, o obniżonej elastyczności ukazuje zaczerwienienia na brzuchu i wewnętrznych powierzchniach ud. Na skórze widać kłębiące się pchły i ich odchody, liczne zabrudzenia. Kanały słuchowe wypełnione są ciemno-brązową, cuchnącą wydzieliną – zapalenie. Na zębach widać obecny kamień nazębny, wśród zębów niestabilny trzonowiec, który utrudniał Atosowi pobieranie pokarmu. W kale pojawiły się liczne pasożyty. Po wykonaniu RTG ujawniono śrut w klatce piersiowej, na szczęście nienaruszający organów wewnętrznych. Jedno z jąder ma niepokojące zmiany – wg lekarzy należałoby wykonać kastrację, jednak ze względu na poważny stan Atosa, poddanie go zabiegowi przeprowadzonemu pod narkozą równałoby się ze śmiercią. U Atosa stwierdzono również niedoczynność tarczycy oraz bardzo głęboką anemię. Ze względu na niedokrwistość rozważana jest transfuzja oraz pobranie szpiku – w tym drugim przypadku działanie niestety znowu staje się niemożliwe, gdyż byłby to kolejny powód do przeprowadzenia zabiegu pod narkozą. Atos dodatkowo ma problemy z poruszaniem, które spowodowane jest spondylozą. Życie bez ciepłego schronienia i pełnowartościowego pożywienia zrobiło swoje. Atos jest wrakiem psa 😪.

✅ 24 grudnia 2018 roku Prokuratura w Opolu Lubelskim zakończyła śledztwo dotyczące znęcania się nad psem i kieruje do Sądu akt oskarżenia przeciwko proboszczowi parafii.

☢ Jednak już 16 maja 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie umarza Z URZĘDU (❗) sprawę duchownego, powołując się na ZNIKOMY STOPIEŃ SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU (❗) przyjmując jednocześnie, że Marek J. dopuścił się tego, że znęcał się nad psem o imieniu Atos w ten sposób, że utrzymywał go w niewłaściwych warunkach bytowania poprzez zaniechanie udzielenia mu należytej pomocy medycznej, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

🛑 Jak wynika z akt sprawy ani Prokurator, ani nawet sam oskarżony (❗) nie składał wniosku o umorzenie. Tę decyzję podjął Sąd – Z URZĘDU❗ – tym samym nie dopuszczając, by sprawa trafiła na wokandę. ❌

⛔ Nie zgodziliśmy się z takim stanowiskiem Sądu i złożyliśmy na tę decyzję zażalenie. ✅ Nasze zdanie podzieliła również Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim.

✅ W sierpniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Lublinie UWZGLĘDNIŁ zażalenie Fundacji EX LEGE oraz jej pełnomocnika, a także zażalenie prokuratury i UCHYLIŁ decyzję w przedmiocie umorzenia przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

🛑 Ważnym jest przy tym, co Sąd Okręgowy w Lublinie poza uznaniem decyzji za przedwczesną zawarł w pisemnym uzasadnieniu decyzji wskazując, że:

👉 „- Trudno oprzeć się wrażeniu, iż zapadłe rozstrzygnięcie jest wyrazem zbytniej i jednocześnie całkowicie nieuzasadnionej pobłażliwości wobec oskarżonego, której nie sposób zaakceptować.”

👉 „- Okoliczności sprawy w sposób ewidentny wskazują na duży stopień społecznej szkodliwości zarzuconego oskarżonego czynu. Nie można przy tym pominąć, że całkowita obojętność i godzenie się na pozostawienie psa bez stosownej opieki medycznej była długotrwała i wynosiła blisko rok.”

👉 ” – Zauważyć należy, że duszpasterz jest szczególnie predestynowany do opieki nad innymi, nie tylko ludźmi i winien im okazywać dobroć, miłość i miłosierdzie, a niewątpliwie w realiach sprawy niniejszej tych zadań oskarżony względem zwierzęcia, które znajdowało się po jego opieką, nie wypełnił.”

✅ W wyniku zażalenia sprawa wróciła do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, który w listopadzie 2019 r. UNIEWINNIŁ ❌ księdza Marka J.

Uzasadniając wyrok, Sąd zwrócił uwagę, że Atos był psem bardzo starym i ksiądz nie widział, by pies był w złej kondycji zdrowia i wymagał opieki weterynaryjnej🙄, gdyż jest to wiedzą specjalistyczną, której ksiądz nie posiadał. Ponadto atutem opiekuna wg Sądu było również to, że „pies nie był do niczego uwiązany i mógł chodzić sobie swobodnie po całej wsi.” (…). „Marek J. opiekował się psem tak, jak potrafił, nie mając ku temu predyspozycji” – ocenił Sąd. 🙄

✅ Z wyrokiem PONOWNIE nie zgodziła się Fundacja EX LEGE oraz Prokuratura, w wyniku czego złożyliśmy apelację.

✅ 29.09.2020 Sąd Okręgowy w Lublinie uznał obie apelacje za ZASADNE i skierował sprawę do ponownego rozpoznania Proces ruszył ponownie 15 stycznia 2021 roku, a w dniu wczorajszym tj. 25.02.2021 roku zakończył się przewód sądowy.

Całą tę walkę w imieniu Fundacji stoczył, jak zawsze nasz niezastąpiony 💪 Adwokat Tomasz Nowak ❤️, który trwał niezmiennie w ławie oskarżyciela posiłkowego u boku naszej prezes Marty Włosek. Tylko w dniu wczorajszym spędził z nami w sądzie niespełna 5⃣ godzin (!). Dziękujemy Panie Mecenasie! 🤗

Ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 10 marca 2021 roku.

👇👇👇👇👇👇
PROSIMY — jeżeli jesteś gotowy pomagać razem z nami, przekaż 1% podatku wpisując ❤️ KRS: 0000588055. Nie pozwól, aby okrucieństwo dotarło do tych, którzy sami nie potrafią zawołać o pomoc…
Wierzymy, że razem możemy więcej❗ 💕
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
Organizacja Pożytku Publicznego
❤️ 1% KRS: 0000588055