Wyrok dla technika weterynarii za kopiowanie psom uszu

Kara grzywny w kwocie 800 zł. dla technik weterynarii za obcięcie SWOIM szczeniakom ogonów w celu zwiększenia atrakcyjności sprzedawanego przez nią „towaru”, który wyceniła na 1200 zł. za jednego psa.

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, II Wydział Karny, uznał Beatę Ł. za winną tego, że w okresie od marca 2017 roku daty bliżej nieustalonej do 30 maja 2017 roku w jednej z miejscowości powiatu hrubieszowskiego, znęcała się nad trzema psami rasy doberman poprzez przeprowadzenie zabiegu przycinania ogonów wykonanego w celu zmiany wyglądu zwierzęcia niestanowiącego dozwolonego prawem zabiegu lub procedury, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1840) i za to wymierzył jej karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych oraz zwolnił oskarżoną od zapłaty kosztów sądowych.

Fundacja EX LEGE złożyła apelację w tej sprawie powołując się na rażącą niewspółmierność kary wyrażającą się w orzeczeniu wobec oskarżonej Beaty Ł. kary najłagodniejszego rodzaju, tj. kary grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych w wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, w sytuacji, gdy Sąd prawidłowo ustalił, że stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną był znaczny, co jasno wynika z uzasadnienia wyroku.

Beata Ł., jako technik weterynarii, a także członek stowarzyszenia hodowców psów w pełni świadomie zadawała ból i cierpienie szczeniętom wyłącznie w celu podniesienia ich atrakcyjności handlowej, a tym samym osiągnięcia ich kosztem korzyści majątkowej – kosztem cierpienia zwierząt.

Beata Ł., z uwagi na wykonywany zawód z całą pewnością zdawała sobie sprawę z tego, iż przeprowadzony przez nią zabieg, mający na celu wyłącznie ukształtowanie pożądanego przez potencjalnego nabywcę wyglądu psa, dostarczał zwierzętom niczym nieuzasadnionego, niepotrzebnego bólu i stresu.

Sąd Okręgowy w Zamościu rozpatrzy naszą apelację już w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję na wyrok, który spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do oskarżonej, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

wyrok dla technika