Wyrok w sprawie głodzonych psów

Wyrok w sprawie Kuby, Hermana i Bambo prawomocny!

Zapadł kolejny wyrok w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Tym razem chodzi o sprawę Kuby, Hermana i Bambo, których właścicielka doprowadziła do zatrważającego stanu zaniedbania. Fundacja EX LEGE pełniła rolę oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie.

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy rozpoznał naszą apelację i apelację oskarżonej od wyroku Sądu Rejonowego w Puławach zmieniając jedynie wyrok w zakresie wysokości częściowego naprawienia szkody oraz wysokość nawiązki na korzyść Fundacji! Apelację oskarżonej oddalił, jako oczywiście bezzasadną.

Przypomnijmy – Sąd Rejonowy w Puławach uznał Bogusławę O. winną tego, że w okresie od początku 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku w ustalonej miejscowości w gminie Garbów, woj. lubelskiego znęcała się nad trzema należącymi do niej psami poprzez utrzymywanie ich na terenie swojej posesji w stanie rażącego zaniedbania w szczególności wynikającego z braku podawania psom odpowiedniej ilości i rodzaju pokarmu oraz wody niezbędnych do prawidłowego ich rozwoju oraz funkcjonowania, czym spowodowała u psów stan znacznego stopnia wychudzenia z zapadnięciem boków, z widocznym ukształtowaniem kośćca, zanikami mięśniowymi, zmianami zapalnymi na skórze powstałymi wskutek pogryzień przez ektopasożyty, umiarkowany świąd i zaczerwienienie skóry, anemię, nadto utrzymywała przez wiele dni bez puszczania luzem psa samca maści biszkoptowej na uwięzi na zbyt krótkim łańcuchu umocowanym przy drzewie bez dostępu do schronienia przed działaniem warunków atmosferycznych tj. o czyn z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 i 19 ustawy o ochronie zwierząt za co skazał ją na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszając na dwuletni okres próby, orzekł przepadek psów oraz zakaz posiadania zwierząt przez oskarżoną na okres 5 lat, a także nawiązkę na rzecz Fundacji. Nadto orzekł wobec oskarżonej obowiązek częściowego naprawienia szkody, a także zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Fundacji.

Wyjaśniamy – zwierzęta do dnia dzisiejszego przebywają pod opieką Fundacji. W przypadku powierzenia Fundacji wykonania przez Sąd wyroku zwierzęta będą pozostawione w miejscu obecnego pobytu na stałe, nadal pod nadzorem Fundacji. Dziękujemy wolontariuszom <3, którzy pomagali i nadal pomagają w opiece nad … byłymi już chudzielcami!

kolejny-wyrok