Zawiadomienie do Prokuratury Generalnej w sprawie karpii

W związku z tym, iż co roku w okresie świąt pojawiają się w mediach kampanie, apele i plakaty nawołujące do humanitarnego traktowania karpi, postanowiliśmy podjąć, mamy nadzieję, jedyną słuszną i stanowczą decyzję mającą na celu ukrócenie cierpienia tych istot.

karp

Sposób handlu żywą rybą w Polsce to w naszej ocenie jawna kpina z zasad humanitarnej ochrony zwierząt kręgowych dlatego w dniu 17 grudnia 2015 r. złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury Generalnej o możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, a mianowicie osoby sprawujące funkcję Głównego Lekarza Weterynarii poprzez publikację bez podstawy prawnej i wbrew zapisom ustawy o ochronie zwierząt na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii wytycznych w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, w których zaleca się sprzedaż żywych ryb – karpi, wskazując na sposób transportu żywych ryb w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie czym wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia się innej osobie jego popełnienie udzielając rady i informacji w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności karnej za przestępstwo znęcania nad zwierzętami. (link do wytycznych: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1506)

Szczególne wątpliwości nasuwa okoliczność na jakiej podstawie prawnej zostały opracowane powyższe wytyczne wbrew brzmieniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dlaczego funkcjonariusz publiczny, jakim niewątpliwie jest Główny Lekarz Weterynarii, nie skupia się w swoim działaniu na ochronie praw zwierząt, ich humanitarnym traktowaniu – zgodnie z nałożonymi na niego i podległych mu pracowników zadaniami, a w swoich wytycznych wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie udzielając rady i informacji w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności karnej za przestępstwo znęcania nad zwierzętami. Nie ma bowiem żadnej wątpliwości, że swoimi wytycznymi Główny Lekarz Weterynarii ułatwia zbywającym ryby oraz nabywcom unikanie odpowiedzialności karnej. W naszej ocenie umyślnie w swoich wytycznych rozmija się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uboju zwierząt kręgowych – ryb, dzieląc transport ryb przy sprzedaży detalicznej na sztucznie stworzoną instytucję nieznaną ustawie – handlu detalicznego, który pozwala na transport żywych ryb bez wody.

Główny Lekarz Weterynarii, jako funkcjonariusz publiczny ­ podmiot odpowiedzialny za ochronę praw zwierząt wie zapewne, że transport żywych ryb bez wody jest przestępstwem niezależnie od okoliczności kto zbywa ryby bez wody i kto je nabywa bez wody. Utworzenie tego przepisu, przepisów i zasad uboju ryb, miało właśnie na celu uniknięcie barbarzyńskiego zwyczaju transportowania żywych ryb i przechowywania ich żywych m.in. przez konsumentów w przysłowiowych wannach. Zatem w naszej ocenie wytyczne Głównego Lekarza weterynarii wprost wskazują na sposób uniknięcia odpowiedzialności karnej przez osoby znęcające się nad zwierzętami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE będzie reprezentowała w tej sprawie prawa pokrzywdzonego.
Będziemy głosem każdego niemego stworzenia!