Pozytywne efekty naszej interwencji

Nasi wolontariusze będąc na kontroli dobrostanu zwierząt gospodarskich w jednej z lubelskich miejscowości zupełnie przez przypadek dostrzegli na pobliskiej posesji psa w niewłaściwych warunkach. W porozumieniu z dzielnicowym udało się dotrzeć do właściciela psa. Po naszej interwencji warunki w jakich żyje pies uległy znacznej poprawie, nie są idealne ale najważniejsze jest to, że zwierzę ma schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, stały dostęp do wody oraz pożywienia.

Pocieszający jest również fakt, iż mimo to, że właściciel psa sam żyje w skromnych warunkach, przejawił chęć współpracy i po upomnieniu poprawił warunki zwierzęcia. Niestety, wiele osób reaguje agresywnie, kiedy otrzymuje zalecenia co do poprawy warunków, w jakich żyją jego zwierzęta. Życzylibyśmy sobie, aby za każdym razem ludzie przejawiali chęć jakiejkolwiek współpracy. Na dzień dzisiejszy właściciel otrzymał kolejne wskazówki dot. poprawy warunków bytowych psa ale już dzisiaj widać, że dołożył starań, by polepszyć zwierzęciu byt.

pozytywne efekty