Sąd Okręgowy w Lublinie udzielił księdzu lekcji podstaw etyki chrześcijańskiej i zalecił wobec księdza spowiedź szczerą!

Drodzy, pamiętacie zapewne sprawę psa Atosa pozostającego pod opieką księdza proboszcza jednej z podlubelskich parafii oskarżonego o znęcanie nad nim. Pamiętacie też pewnie, że Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie umorzył to postępowanie wobec znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu zarzuconego księdzu.

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił zażalenie Fundacji EX LEGE oraz jej pełnomocnika, a także zażalenie prokuratury i uchylił decyzję w przedmiocie umorzenia przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Ważnym jest przy tym, co Sąd Okręgowy w Lublinie poza uznaniem decyzji za przedwczesną zawarł w pisemnym uzasadnieniu decyzji wskazując, że:

* analizując treść uzasadnienia zaskarżonego postanowienia trudno oprzeć się wrażeniu, iż zapadłe rozstrzygnięcie jest wyrazem zbytniej i jednocześnie całkowicie nieuzasadnionej pobłażliwości wobec oskarżonego, której nie sposób zaakceptować;
* okoliczności sprawy w sposób ewidentny wskazują na duży stopień społecznej szkodliwości zarzuconego oskarżonego czynu. Nie można przy tym pominąć, że całkowita obojętność i godzenie się na pozostawienie psa bez stosownej opieki medycznej była długotrwała i wynosiła blisko rok;
* zauważyć należy, że duszpasterz jest szczególnie predestynowany do opieki nad innymi, nie tylko ludźmi i winien im okazywać dobroć, miłość i miłosierdzie, a niewątpliwie w realiach sprawy niniejszej tych zadań oskarżony względem zwierzęcia, które znajdowało się po jego opieką, nie wypełnił.

Będziemy Was informowali o kolejnych etapach procesu. Następną bardzo dobrą wiadomością jest to, że w tej sprawie Fundację będzie reprezentował nasz niezastąpiony świetny adwokat Tomasz Nowak, z którym Fundacja współpracuje już od kilku lat. Dziękujemy Panie Mecenasie!

Aby powiększyć kliknij na miniaturkę