PROBOSZCZ ODPOWIE PRZED SĄDEM ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD PSEM. ZWIERZĘ ZNALEZIONO LEŻĄCE POD KOŚCIOŁEM.

Sąd Okręgowy w Lublinie PO RAZ DRUGI ❗udzielił księdzu lekcji podstaw etyki chrześcijańskiej❗
Drodzy, pamiętacie zapewne sprawę psa Atosa pozostającego pod opieką księdza proboszcza jednej z podlubelskich parafii oskarżonego o znęcanie nad nim?
Pamiętacie też pewnie, że Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie umorzył to postępowanie wobec ZNIKOMEGO STOPNIA SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU zarzuconego księdzu?
Nie zgodziliśmy się z takim stanowiskiem Sądu i złożyliśmy na tę decyzję zażalenie. Nasze zdanie podzieliła również Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim.
W sierpniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Lublinie UWZGLĘDNIŁ zażalenie Fundacji EX LEGE oraz jej pełnomocnika, a także zażalenie prokuratury i UCHYLIŁ decyzję w przedmiocie umorzenia przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.
🛑 Ważnym jest przy tym, co Sąd Okręgowy w Lublinie poza uznaniem decyzji za przedwczesną zawarł w pisemnym uzasadnieniu decyzji wskazując, że:
👉 „- Trudno oprzeć się wrażeniu, iż zapadłe rozstrzygnięcie jest wyrazem zbytniej i jednocześnie całkowicie nieuzasadnionej pobłażliwości wobec oskarżonego, której nie sposób zaakceptować.”
👉 „- Okoliczności sprawy w sposób ewidentny wskazują na duży stopień społecznej szkodliwości zarzuconego oskarżonego czynu. Nie można przy tym pominąć, że całkowita obojętność i godzenie się na pozostawienie psa bez stosownej opieki medycznej była długotrwała i wynosiła blisko rok.”
👉 ” – Zauważyć należy, że duszpasterz jest szczególnie predestynowany do opieki nad innymi, nie tylko ludźmi i winien im okazywać dobroć, miłość i miłosierdzie, a niewątpliwie w realiach sprawy niniejszej tych zadań oskarżony względem zwierzęcia, które znajdowało się po jego opieką, nie wypełnił.”
➡ W wyniku zażalenia sprawa wróciła do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, który w listopadzie 2019 r. 👉 UNIEWINNIŁ 👈 księdza Marka J.
Uzasadniając wyrok, Sąd zwrócił uwagę, że Atos był psem bardzo starym i ksiądz nie widział, by pies był w złej kondycji zdrowia i wymagał opieki weterynaryjnej, gdyż jest to wiedzą specjalistyczną, której ksiądz nie posiadał. Ponadto atutem opiekuna wg Sądu było również to, że „pies nie był do niczego uwiązany i mógł chodzić sobie swobodnie po całej wsi.” (…). „Marek J. opiekował się psem tak, jak potrafił, nie mając ku temu predyspozycji” – ocenił Sąd.
⛔ Z wyrokiem PONOWNIE nie zgodziła się Fundacja EX LEGE oraz Prokuratura, w wyniku czego złożyliśmy apelację.
Kilka dni temu tj. 29.09.2020 Sąd Okręgowy w Lublinie uznał obie apelacje za ZASADNE i skierował sprawę do ponownego rozpoznania❗
‼To oznacza, że ksiądz MUSI SIĘ JEDNAK LICZYĆ z karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Fundacja pełni rolę oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie, a reprezentuje ją adwokat Tomasz Nowak 💪, z którym Fundacja współpracuje już od kilku lat. Dziękujemy Panie Mecenasie!
Będziemy Państwa informować o kolejnych etapach procesu.