WŁAŚCICIEL NIRO ODPOWIE PRZED SĄDEM

👉 Dnia 03.11.2020 roku w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca znęcania się nad szczeniakiem o imieniu Niro. Fundacja EX LEGE będzie pełniła rolę oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie.

Właściciel szczeniaka Waldemar B. został oskarżony o to, że nie zapewnił zwierzęciu odpowiednich warunków bytowania, pozbawił go opieki medycznej, zaniedbał go, co w konsekwencji skutkowało patologią dotyczącą zdrowia psychicznego i fizycznego polegającą na występowaniu objawów stresu, które spowodowały u zwierzęcia odczucie bólu i cierpienia tj. o czyn z art. 35 ust 1a ustawy o ochronie zwierząt.

Zdarzenie miało miejsce w Lublinie w kwietniu br. Według zgłaszających pies był bity i głodzony 🥺. Ziemniaki, to jedyny pokarm, na który zwierzę mogło liczyć z rąk opiekunów. Świadkowie zdarzenia wezwali na miejsce funkcjonariuszy Policji 👮🤗, którzy w trosce o dalszy los szczenięcia skontaktowali się z nami, by zwierzę mogło przeczekać do czasu rozstrzygnięcia sprawy w zaciszu domowym w jednym z domów tymczasowych Fundacji, zamiast trafić za zimne kraty do schroniska.

Kiedy udaliśmy się na miejsce naszym oczom ukazało się małe wylęknione i zaniedbane szczenię. Dziś Niro – bo takie imię uzyskał od jednego z naszych Darczyńców ❤️ – prowadzi szczęśliwe życie w otoczeniu wspaniałej i empatycznej rodziny u boku towarzysza swojego gatunku.

Sprawca znęcania się nad zwierzętami podlega karze pozbawienia wolności do lat 3⃣. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt sąd orzeka również przepadek zwierzęcia oraz nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt. Sąd może dodatkowo orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt na czas od 1 roku do lat 15.