Znikomy stopień szkodliwości czynu

– to powód dla którego Sąd Z URZĘDU! umorzył sprawę duchownego, przyjmując jednocześnie, że Marek J. dopuścił się tego, że znęcał się nad psem o imieniu Atos 💔 w ten sposób, że utrzymywał go w niewłaściwych warunkach bytowania poprzez zaniechanie udzielenia mu należytej pomocy medycznej, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Jak wynika z akt sprawy ani prokurator, ani nawet sam oskarżony! nie składał wniosku o umorzenie. Tę decyzję podjął Sąd – Z URZĘDU! – nie dopuszczając, by sprawa trafiła na wokandę.

Fundacja, która pełni rolę oskarżyciela posiłkowego, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia będzie składała zażalenie na wydane postanowienie.

atos-postanowienie