Wybijać czy nie?

🔴 Upał, pies zamknięty w samochodzie. Wybić szybę czy wezwać odpowiednie służby⁉

/podstawa prawna/

Na to nurtujące pytanie odpowie Adwokat Agnieszka Czerniak 💚, która na co dzień wspiera nas w walce o prawa zwierząt reprezentując Fundację EX LEGE przed organami ścigania i sądami.
Zgodnie z brzmieniem art. 288. [Zniszczenie mienia ruchomego]

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

𝙕𝙖𝙩𝙚𝙢 𝙯𝙗𝙞𝙘́ 𝙨𝙯𝙮𝙗𝙚̨ 𝙞 𝙡𝙞𝙘𝙯𝙮𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙯 𝙚𝙬𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙣𝙮𝙢𝙞 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙠𝙧𝙮𝙢𝙞 𝙠𝙤𝙣𝙨𝙚𝙠𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖𝙢𝙞 𝙙𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚, 𝙘𝙯𝙮 𝙩𝙚𝙜𝙤 𝙣𝙞𝙚 𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́ 𝙞 𝙧𝙮𝙯𝙮𝙠𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙚𝙢 𝙯𝙣𝙖𝙟𝙙𝙪𝙟𝙖̨𝙘𝙚𝙟 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙬 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙪 𝙞𝙨𝙩𝙤𝙩𝙮?

W nauce prawa karnego funkcjonuje pojęcie kontratypu tj. okoliczności wyłączającej bezprawność czynu. Zaistnienie kontratypu powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nie jest przestępstwem. Innymi słowy – postępowanie, które w normalnych warunkach jest bezprawne, staje się prawnie dozwolone.

𝙏𝙤 𝙬𝙮𝙗𝙞𝙟𝙖𝙘́ 𝙘𝙯𝙮 𝙣𝙞𝙚 ⁉

Kluczowe w analizowanej sytuacji jest zaistnienie „stanu wyższej konieczności”. Mowa o sytuacji, w której poświęcamy dobro mniej ważne, na rzecz ratowania dobra ważniejszego.
Zgodnie z art. 26. [Kontratyp stanu wyższej konieczności]§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.

Nawet przekroczenie granic stanu wyższej konieczności nie musi oznaczać surowej kary. Zgodnie z § 3, sąd może wówczas zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, bądź też zrezygnować zupełnie z jej wymierzania.

👉 𝙕̇𝙮𝙘𝙞𝙚, 𝙟𝙖𝙠𝙤 𝙙𝙤𝙗𝙧𝙤 𝙣𝙖𝙟𝙬𝙮𝙯̇𝙨𝙯𝙚 𝙥𝙤𝙙𝙡𝙚𝙜𝙖 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙜𝙤́𝙡𝙣𝙚𝙟 𝙤𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙞𝙚. 𝙆𝙤𝙣𝙞𝙚𝙘𝙯𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙧𝙖𝙩𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙯 𝙣𝙖𝙜𝙧𝙯𝙖𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙖𝙪𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙤𝙬𝙞 𝙙𝙤𝙗𝙧𝙤 𝙯𝙖𝙪𝙬𝙖𝙯̇𝙖𝙡𝙣𝙞𝙚 𝙘𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚𝙟𝙨𝙯𝙚, 𝙣𝙞𝙯̇ 𝙨𝙯𝙮𝙗𝙖 𝙨𝙖𝙢𝙤𝙘𝙝𝙤𝙙𝙤𝙬𝙖.

👉 𝙅𝙚𝙨́𝙡𝙞 𝙨𝙩𝙖𝙣 𝙬𝙮𝙯̇𝙨𝙯𝙚𝙟 𝙠𝙤𝙣𝙞𝙚𝙘𝙯𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙛𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚 𝙬𝙮𝙨𝙩𝙖̨𝙥𝙞, 𝙬ł𝙖𝙨́𝙘𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 𝙖𝙪𝙩𝙖 𝙣𝙞𝙚 𝙗𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙢𝙤́𝙜ł 𝙡𝙞𝙘𝙯𝙮𝙘́ 𝙣𝙖𝙬𝙚𝙩 𝙣𝙖 𝙤𝙙𝙨𝙯𝙠𝙤𝙙𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚.

Kodeks cywilny również przewiduje sytuacje objęte stanem wyższej konieczności. Zgodnie z jego art. 424. [Stan wyższej konieczności]

Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.

Należy również wspomnieć o regulacji zawartej w art. 142. [Odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa]

§ 1. Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, jeżeli to jest konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. Może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się także w razie niebezpieczeństwa grożącego dobrom majątkowym, chyba że grożąca szkoda jest oczywiście i niewspółmiernie mniejsza aniżeli uszczerbek, który mógłby ponieść właściciel wskutek użycia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy.

👉 𝙕𝙖𝙩𝙚𝙢 𝙟𝙚𝙯̇𝙚𝙡𝙞 𝙙𝙤𝙗𝙧𝙤 𝙧𝙖𝙩𝙤𝙬𝙖𝙣𝙚 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙬𝙖𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙟𝙨𝙯𝙚 𝙣𝙞𝙯̇ 𝙥𝙤𝙨́𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙖𝙣𝙚, 𝙩𝙤 𝙬𝙤́𝙬𝙘𝙯𝙖𝙨 𝙬𝙮ł𝙖̨𝙘𝙯𝙤𝙣𝙖 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙠𝙖𝙧𝙣𝙖 𝙗𝙚𝙯𝙥𝙧𝙖𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙘𝙯𝙮𝙣𝙪. 𝙕̇𝙮𝙘𝙞𝙚 𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚, 𝙬 𝙩𝙮𝙢 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙮𝙘𝙝 𝙥𝙪𝙥𝙞𝙡𝙞, 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙘𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚𝙟𝙨𝙯𝙚 𝙤𝙙 𝙣𝙖𝙟𝙙𝙧𝙤𝙯̇𝙨𝙯𝙚𝙟 𝙨𝙯𝙮𝙗𝙮 𝙙𝙡𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤 𝙣𝙞𝙚 𝙗𝙤́𝙟𝙢𝙮 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙧𝙚𝙖𝙜𝙤𝙬𝙖𝙘́.

Informacja ta ma na celu wskazanie, że prawo przewiduje takie sytuacje i nie należy się wahać, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo utraty życia przez zwierzaka.

🔽🔽🔽 🔽🔽🔽 🔽🔽🔽

Co robić – krok po kroku:

✔ przed wybiciem szyby upewnij się, że w pobliżu nie ma właściciela pojazdu – wystarczy krzyknąć;
✔ postaraj się zadbać o zabezpieczenie dowodowe w postaci świadków, zdjęcia, bądź filmików, które powinny zagwarantować nam, że w sytuacji spornej sąd stanie po naszej stronie;
✔ powiadom Policję dzwoniąc pod nr 112;
✔
zbij tę szybę, która znajduje się jak najdalej od czworonoga – szkło w samochodzie jest hartowane, rozbije się w drobny mak i może zrobić zwierzakowi krzywdę;
✔ przenieś psa w zacienione miejsce;
✔
postaraj się ograniczyć wszelkie bodźce;
✔
nie wykonuj gwałtownych ruchów, przemawiaj spokojnym głosem;
✔
jeśli pies jest przytomny podaj mu wodę do picia;
✔
postaraj się schłodzić psa – zwilż jakiś materiał / chusteczkę chłodną wodą i przyłóż ją do brzucha, pachwin, opuszek palców i głowy psa. Możesz również zwilżyć wodą jego nos i język;
✔
zadbaj o to, by pies nie doznał szoku termicznego – schładzaj go stopniowo;
✔
do tej pory powinny zjawić się już na miejscu wezwane służby, które zajmą się zwierzęciem.

wybic