Podziękowania dla Przedszkola nr 65 w Lublinie

Przedszkole nr 65 w Lublinie wzięło udział w Akcji Wesprzyj Złotówką Zwierzoprzyjaciela. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ukazujących sposoby reagowania w przypadku zetknięcia się, z pokrzywdzonymi zwierzętami, poznając prawdziwe historie naszych podopiecznych.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom za wkład pracy w kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec zwierząt oraz za przekazanie kwoty 50 zł na zapewnienie im pomocy medycznej, schronienia i pożywienia. Cieszymy się, że weźmiecie udział również w II edycji akcji.

zwierzoprzyjaciel