Wsparcie finansowe

Darowizny pieniężne można kierować na konto bankowe Fundacji EX LEGE z dopiskiem „cele statutowe”.

KONTO BANKOWE:
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
ul. E. Orzeszkowej 4, 20­-435 Lublin
Bank Pekao S.A. 85 1240 2500 1111 0010 6577 4129

Wpłaty zagraniczne:
IBAN / BIC PL 85 1240 2500 1111 0010 6577 4129
SWIFT: PKOPPLPW
PayPal: info@fundacjaexlege.pl

Wpłat darowizn można dokonywać także z każdego miejsca na świecie za pomocą systemu PayPal

lub za pomocą internetowej platformy Siepomaga.pl