Wsparcie finansowe

Darowizny pieniężne można kierować na konto bankowe Fundacji EX LEGE z dopiskiem „cele statutowe”.

KONTA BANKOWE:
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
ul. E. Orzeszkowej 4, 20­-435 Lublin

Bank Pekao S.A. 85 1240 2500 1111 0010 6577 4129
Santander Bank Polska S.A. 58 1090 2688 0000 0001 5009 7079

Wpłaty zagraniczne:
IBAN / BIC PL 85 1240 2500 1111 0010 6577 4129
SWIFT: PKOPPLPW
PayPal: info@fundacjaexlege.pl

Wpłat darowizn można dokonywać także z każdego miejsca na świecie za pomocą systemu PayPal lub przy użyciu  karty płatniczej klikając na poniższy przycisk: