Podziękowania dla Przedszkola nr 9 w Lublinie

Przedszkole nr 9 w Lublinie uczestniczyło w Akcji Wesprzyj Złotówką Zwierzoprzyjaciela. Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom za prowadzenie zabaw edukacyjnych i zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci, ukazujących właściwy stosunek do zwierząt oraz za przekazanie kwoty 100 zł 80 gr na zapewnienie pomocy medycznej, schronienia i pożywienia zwierząt będących pod naszą opieką. Cieszymy się, że planujecie Państwo wesprzeć nasze działania w drugiej edycji Akcji, zaplanowanej na przyszły rok szkolny.

podziękowanie