Podziękowania dla Zespołu Szkół w Piaskach

Dzięki zaangażowaniu wspaniałych nauczycieli z Zespołu Szkół w Piaskach otrzymaliśmy kolejne wsparcie. Społeczność tej szkoły w ramach Akcji „WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA”, łącząc zabawy andrzejkowe, mikołajkowe ze zorganizowaniem pomocy potrzebującym zwierzętom, przekazała kwotę 250 zł 66 gr na leczenie i utrzymanie naszych podopiecznych. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Uczniom, Rodzicom i Wychowawcom.

zwierzoprzyjaciel