MIESZKAŃCY LUBLINA, zachęcamy do głosowania

Wierzymy, że po raz kolejny pokażemy, jak ważne są dla nas zwierzęta. Każdy głos ma znaczenie. Nie zwlekaj oddaj głos już dziś.

M – 131 ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ! – BEZPIECZNY ZWIERZAK, ŚWIADOMY OPIEKUN, DARMOWE STERYLIZACJE, CZYSTE MIASTO.

Projekt będzie realizowany na terenie całego miasta.

Link do głosowania: https://obywatelski.lublin.eu/dodanie_do_listy_mieszkancow

Projekt ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ! ma na celu poprawę losu zwierząt na terenie Miasta Lublin oraz edukację społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży z zakresu prawidłowego dobrostanu zwierząt, umiejętności reagowania w sytuacjach nagłych, związanych z ich cierpieniem lub agresją oraz propagowanie wiedzy na temat prawnej ochrony zwierząt.

Celem realizacji projektu jest również ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sfinansowanie sterylizacji i oznakowania psów oraz kotów posiadających właścicieli; sterylizację kotów wolno bytujących, odrobaczenie, odpchlenie i przywrócenie ich do środowiska naturalnego; zakup koszy na psie odchody.

Nie wszyscy potrafimy reagować w sytuacjach kryzysowych, których niespodziewanie stajemy się świadkami – jednym z elementów działań edukacyjnych będzie przekazanie wiedzy na temat procedur obowiązujących w takich sytuacjach.

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo ludzi i zwierząt oraz ograniczy liczbę bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Lublin.

budżet obywatelski 2018