Interwencja w szopce

W dniu dzisiejszym, tj. 4 stycznia 2016 r., Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege przeprowadziła interwencję dotyczącą oceny dobrostanu i warunków utrzymania zwierząt w szopce przy Parafii św. Rodziny w Lublinie. Działania zostały podjęte ze względu na bardzo liczne zgłoszenia płynące do Fundacji z wielu źródeł, m.in. od fanów portalu Spotted Lublin. Na miejscu nasi wolontariusze zastali dwie kozy oraz osła. Zwierzęta przebywały w drewnianej szopie, miały zapewnioną głęboką ściółkę oraz stały dostęp do siana.

Po rozmowie z księdzem odpowiedzialnym za opiekę nad zwierzętami nasi wolontariusze dowiedzieli się, że szopa posiada specjalny system ogrzewania w postaci lamp nagrzewających, jednak na prośbę właściciela zwierząt nie są one włączone. Postanowiliśmy wyjaśnić tę kwestię z właścicielem zwierząt. Podczas rozmowy telefonicznej właściciel wyjaśnił, że zwierzęta są utrzymywane w systemie wolonowybiegowym – są przyzwyczajone do różnych warunków atmosferycznych. Uruchomienie systemu lamp nagrzewających mogłoby doprowadzić do przegrzania zwierząt, a w dalszej konsekwencji do ich zachorowania na skutek nagłych zmian temperatur.
Przedstawiciele Fundacji po rozpatrzeniu wszystkich kwestii zaproponowali, aby zwierzęta jak najszybciej wróciły do właściciela, gdzie mają najlepsze dla siebie warunki, rozumiemy bowiem, że warunki wolnowybiegowe przy zapewnieniu dostępu do zadaszonego pomieszczenia najlepiej sprawdzają się, gdy zwierzęta mają możliwość swobodnego ruchu. Zarówno przedstawiciel Parafii, jak i właściciel zwierząt zgodzili się na tę propozycję. W ciągu godziny od podjęcia interwencji zwierzęta zostały przetransportowane do gospodarstwa. Warto podkreślić, że ze strony Parafii nasze działania spotkały się ze zrozumieniem, zaś osoby odpowiedzialne za zwierzęta wykazywały chęć współpracy. Spokojna rozmowa i wysłuchanie argumentów wszystkich stron zawsze daje dobre rezultaty.