Czy warto kastrować zwierzę?

Tak! Kastracja to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki nie tylko z bezdomnością, ale także z
niektórymi chorobami. Niekastrowane suczki są narażone na nowotwory listwy mlecznej oraz narządów
rodnych, a także na ropomacicze i krwiomacicze, które same w sobie są wskazaniami do
natychmiastowego zabiegu, a znacznie obniżają jego bezpieczeństwo. U samców niekastrowanych
może dojść nie tylko do nowotworów jąder, ale także do przerostu prostaty, co w przyszłości może
prowadzić do problemów z wypróżnianiem.

Pamiętajmy — im wcześniej zdecydujemy się na kastrację, tym mniejsze ryzyko ciągnie za sobą zabieg,
a statystyki pokazują, że niemal 40% suczek niekastrowanych po 8 roku życia choruje na ropomacicze,
a ponad 90% problemów z prostatą u niekastrowanych samców, to jej przerost.