Edukacja pro-zwierzęca w Przedszkolu nr 81 w Lublinie

5 października 2020 w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Lublin, dzieci z
Przedszkola nr 81 w Lublinie bogaciły wiedzę o zwierzętach. Jak zawsze wiele treści było
odzwierciedleniem rzeczywistych zdarzeń, w których uczestniczyli nasi wolontariusze i nasi uratowani
podopieczni. Dzieci miały możliwość dostrzec na zdjęciach i w treści opowiadań jakie postępowanie
wobec zwierząt jest właściwe.

Zajęcia edukacyjne zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach projektu z Budżetu
Obywatelskiego 2020 Miasta Lublin “ZWIERZAKI I MY”.