Mela w Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie

12 października 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej podczas spotkania zorganizowanego w
ramach realizowania przez Fundację EX LEGE zadania publicznego zleconego przez Gminę Lublin,
poznali naszą podopieczną oraz wiele informacji dotyczących potrzeb zwierząt. Relacja fotograficzna
rzeczywistych zdarzeń z udziałem zwierząt wraz z opisem i akcesoriami rzeczywistymi stosowanymi
dla zwierząt stały się impulsem do zgłębiania wiedzy i poszukiwania odpowiedzi na pytania, które
nasuwały się uczniom podczas spotkania. Uzupełnieniem przekazanej wiedzy były, jak zawsze
podczas tego typu spotkań ulotki i plakaty.

Zajęcia edukacyjne zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach projektu z Budżetu
Obywatelskiego 2020 Miasta Lublin “ZWIERZAKI I MY”.