Spotkania edukacyjne w oddziałach przedszkolnych, w grupach „0” przy Szkole Podstawowej nr 44 Lublinie.

26 października 2020 r. był dniem edukacji pro-zwierzęcej dla dzieci z grup „0” przy Szkole
Podstawowej nr 44 w Lublinie. Spotkania odbywały się w ramach realizacji zadania publicznego
zleconego przez Gminę Lublin. Dzieci poznały wiele treści dotyczących zwierząt, były to np.
zagadnienia dotyczące babeszjozy – choroby odkleszczowej, której zapobieganie przez właściciela
zwierzęcia i umiejętność rozpoznania objawów jego złego samopoczucia i pilne udanie się do lekarza
jest czynnikiem ratującym życie.

Zajęcia edukacyjne zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach projektu z Budżetu
Obywatelskiego 2020 Miasta Lublin “ZWIERZAKI I MY”.