Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.

9 października 2020 r. uczniowie mieli okazję wzbogacić wiedzę na temat właściwego postępowania
wobec zwierząt. Podczas zajęć prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego zleconego
przez Gminę Lublin poznali najistotniejsze aspekty dotyczące właściwego traktowania zwierząt.
Jednym z nowych zagadnień dla wielu z nich było stosowanie kolczatki w celu uzyskania
posłuszeństwa psa podczas spacerów. Uczniowie mieli m.in. okazję sprawdzić, czym jest kolczatka i
jakie wrażenia dotykowe powoduje oraz próbowali ocenić czy jest właściwym środkiem do nauki
posłuszeństwa.

Zajęcia edukacyjne zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach projektu z Budżetu
Obywatelskiego 2020 Miasta Lublin “ZWIERZAKI I MY”.