Zwierzaki w Przedszkolu nr 35 w Lublinie

6 października i 2, 3 i 16 listopada 2020 r. w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez
Gminę Lublin, dzieci z Przedszkola nr 35 w Lublinie spotkały się z kotką Melą i poznawały wzorce
właściwych zachowań wobec zwierząt w różnych sytuacjach. Dobrostan zwierząt to jeden z
najważniejszych tematów podczas spotkań edukacyjnych, więc dzieci poszukiwały odpowiedzi na
liczne pytania z tym związane, aby mogły jak najlepiej dbać o zwierzęta.

Zajęcia edukacyjne zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach projektu z Budżetu
Obywatelskiego 2020 Miasta Lublin “ZWIERZAKI I MY”.